Skip to main content

Data-installatie

Een data-installatie wordt ook wel netwerk genoemd. Hierbij moet u niet alleen denken aan een “netwerk” van printers, computers en routers, maar ook aan uw toegangscontrole, intercominstallatie en alarminstallatie. Doordat steeds meer apparaten op het netwerk aangesloten dienen te worden en u hier erg afhankelijk van bent, worden er hoge eisen gesteld aan deze installaties. Wij kunnen deze installaties aanbrengen, uitbreiden en onderhouden. Hierbij voldoen we aan de hoge eisen en houden rekening met de geldende normen.

Telefonie-installatie

Voor de communicatie van bedrijven, maar ook voor de communicatie in woningen, is een telefonie-installatie van belang. U geeft aan waar de telefoons geplaatst moeten worden, dan brengen wij de telefoonaansluitpunten daar aan. Of het nu om een enkel aansluitpunt gaat of om meerdere; voor onze monteurs is dit geen enkel probleem